Virksomhedens strategi, kultur, personlighed og identitet

Virksomhedens strategi, kultur, personlighed og identitet

En virksomheds identitet og personlighed afhænger i høj grad af strategi, kultur og struktur. Endelig vil der ofte være en vis påvirkning fra den branche, som virksomheden er en del af (typisk vil virksomheder i IT-branchen have en anden identitet end virksomheder i eksempelvis dagligvarebranchen. Eller rettere: Branchernes påvirkning af den enkelte virksomheds identitet er […]

Kommunikation og Krisestyring

Kommunikation og Krisestyring

En god PR-strategi bør omfatte et ?kriseberedskab?. Altså et sæt af regler og procedurer for, hvad man skal gøre hvis en krise indtræffer. Først bør man lave en liste over mulige krisesituationer og hvad disse vil give af problemer. Herunder hører at man løbende overvåger sine markeder, lovgivning og lovforslag. Derudover bør man sammensætte et […]

Hvad og hvorfor virksomhedskultur?

Hvad og hvorfor virksomhedskultur?

Kultur er det rigtige ord for alle de ting vi gør men som vi aldrig tænker over hvorfor. Det er især udbredt i en virksomhed, hvor i de “gamle dage” var tingene altid som vi plejede at gøre uden nærmere omtanke, men virksomhedskultur er kommet gevaldigt på dagsordenen gennem de senere år. Hvad og hvorfor […]

Gode reklamer? Hvad er en god reklame egentlig..

Gode reklamer? Hvad er en god reklame egentlig..

Ofte kan man læse af en reklame at afsenderen har gjort sig nogle tanker om modtageren. Reklamer med hvide kitler som slår på det mere videnskabelige, bygger på at afsenderen har en forestilling om at modtagerne er rationelle. Andre reklamer bygger på en forestilling om den betingede modtager. Ved sådanne reklamer har afsenderen en forestilling […]

Branding? Hvad er et brand? Få dine svar lige her

Branding – Hvad er et brand? Få svaret her

Selvom hensynet til profit på kort sigt i nogle tilfælde fører til færre investeringer i branding, er der ingen tvivl om værdien af branding. Brands er vigtige redskaber i virksomhedens marketing, og kan åbne mulighederne for større langsigtet profit. Hvad er et brand? Hvis du vil vide hvad branding er, skal du selvfølgelig læse videre […]